Opdeze pagina vindt u alle informatie die het bestuur bekend maakt aan de leden. De eerste mededeling in deze nieuwe reeks coronamededelingen is die van 30 september 2020. Nieuwe informatie zal steeds op datum worden toegevoegd.

 

Dinsdag 6 oktober

Al is onze informatie nog zo snel, de actualiteit achterhaalt die wel. Zo hebben we u geïnformeerd over een aantal zaken en dan blijkt dat er weer nieuwe maatregelen getroffen zijn. Misschien ook wel logisch als we zien hoe snel het aantal besmettingen stijgt. En niet alleen de dat ook de ziekenhuisopnamen en bezetting van de Intensive Care begint verontruste vormen aan te nemen. Vandaag, dinsdag 6 oktober, heeft het bestuur in de Algemene bestuursvergadering daar veel tijd aan besteed. Van een aantal besluiten willen wij u graag op de hoogte brengen.

Steeds weer herhalen wij onze oproep aan u allen “houdt u aan de regels en voorschriften.” Ook al vindt u dit zelf niet zo belangrijk doe het dan voor de vele anderen die het wel heel belangrijk vinden. Eerder hebben wij u laten weten een activiteit stop te zetten als men de regels niet respecteert. Vandaag hebben we daar een nuance in aangebracht omdat de meeste deelnemers van goede wil zijn. Leidinggevende van een activiteit melden ons dat het gaat om slechts een enkeling die zelf wel uitmaakt hoe met de regels en voorschriften om te gaan. Alle leidinggevenden van een activiteit die op dit moment nog plaatsvindt hebben vandaag van het bestuur een bericht gekregen dat zij zelf niet de discussie of de strijd moeten aangaan. Het advies is gegeven om deze persoon of personen te melden bij het bestuur. Zij nemen dan de verdere afwikkeling over zodat de leidinggevende zich kan bezighouden met de welwillende deelnemers. Dit alles in het belang van de vrijwilliger die zijn of haar vrije tijd beschikbaar stelt om veel leden actief bezig te laten zijn. Het bestuur is blij dat bijna iedereen zich correct gedraagt. Dat mag u zien als een compliment aan uzelf.

 

Allerzielen viering

Alle voorbereidingen waren getroffen om een sfeervolle viering te kunnen realiseren in de kapel van de zusters Franciscanessen om de overleden leden van Wijnu van het afgelopen jaar te herdenken.Tot grote spijt van bestuur en de zusters kunnen we deze viering helaas niet door laten gaan. De nieuwe regels in verband met het virus staan maar een beperkt aantal kerkgangers toe, en de zusters hebben onlangs moeten besluiten om de kapel niet open te stellen; dit om de veiligheid van hun kwetsbare medezusters te beschermen.
Dit betekent dat er dit jaar geen Allerzielen viering zal plaatsvinden om onze overledenen te gedenken.

Koersbal 
Vandaag heeft de contactpersoon van het koersbal ons laten weten dat ze het niet verantwoord vinden om weer te gaan starten zoals de bedoeling was. Zij hebben besloten om de activiteit koersbal tot 1 januari 2021 niet te laten doorgaan.

Kerstviering 
Eerder had het bestuur al besloten dat de vier geplande dagen niet door kunnen gaan. We willen u op dit moment nog eens aan herinneren omdat er toch nog af en toe vragen komen. Het is niet te doen om met maximaal 30 personen iets te organiseren.

Jeu de Boules 
Eindelijk ook een positief geluid. De commissie Jeu de Boules heeft besloten om na 23 oktober, de geplande laatste dag van het Jeu de Boules seizoen, gewoon door te gaan met deze activiteit. ijs en weder dienende hebben ze de moed om een planning in te sturen voor de periode tot 1 maart 2021. Wij wensen ze heel veel plezier en goed weer toe.

Namens het bestuur
Willie Rovers, secretaris

 

 

30 september 2020
Mededeling aan leden

 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat het coronavirus aan een snelle opmars bezig is. Het was dan ook te verwachten dat de Nederlandse regering in zou grijpen en met strengere regels zou komen. Een dezer dagen ontvangt u het blad ONS en het Bulletin van Wijnu in de brievenbus. Daarin staan een aantal artikelen die op dit moment niet meer overeenkomen met de werkelijkheid. De tekst is ongeveer twee weken geleden aangeleverd bij de drukker. Daarom deze uitgebreide e-mail om u op de hoogte te brengen van de aanpassingen.

Afgelopen dinsdagmorgen is het bestuur bij elkaar geweest om te bespreken hoe wij kunnen omgaan met de nieuwe regels. Hierbij de gemaakte afspraken:

 • We gaan het gebouw nu nog niet sluiten. Activiteiten kunnen vooralsnog doorgaan.
  Wel zullen we nog strenger gaan controleren op de al bestaande afspreken. We zien
  dat de 1,5 meter regel steeds “soepeler” wordt toepast. Dat moeten we strakker aantrekken.
  Bestuursleden zullen regelmatig binnen lopen om te kijken hoe de regels worden toegepast. De leiding van de activiteiten of ze door willen gaan of niet.
 • We volgen dagelijks de berichtgeving en volgen nauwlettend de ontwikkelingen. Dit kan inhouden dat ook al kunnen we ons aan de regels houden dat het bestuur toch de verantwoording neemt om activiteiten stop te zetten of het gebouw te sluiten. We hebben tenslotte te maken met de kwetsbaarste groep mensen. Daarvoor zijn wij, binnen onze vereniging en stichting, verantwoordelijk voor.

 

Wat gaat er niet door:

 • De Modeshow op zondag 11 oktober,
 • De Themamiddag “De vrouw in de kunst” op maandag 19 oktober,
 • De Themamiddag “Alle kleuren van de herfst” op maandag 2 november,
 • Het Keezen op maandagavond,
 • Het Kienen op de eerste en derde woensdag van de maand,

 

Wat gaat er door in aangepaste vorm:

 • De Algemene Ledenvergadering op zaterdag 3 oktober. Maximaal 30 personen totaal die zich vooraf hebben aangemeld,
 • De Allerzielen viering. Alleen de dienst in de kapel van de zusters gaat door.Hiervoor geldt niet de norm van maximaal 30 personen. Het napraten met koffie/thee in ons Wijnugebouw komt te vervallen. Wel even vooraf aanmelden zoals in het Bulletin staat.

 

Gaat de activiteit waaraan u deelneemt wel door, houd u dan aan de regels. Bent u ziek of verkouden blijf dan thuis. Bent u in aanraking geweest met een positief getest persoon of is deze in afwachting van een test, blijf dan thuis. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en zo nodig vaker. Denk aan de 1,5 meter, deze afstand is groter dan u denkt. Wij rekenen op uw medewerking. Het gaat tenslotte om u en onze gezondheid.

Namens het bestuur
Willie Rovers, secretaris