De vrijdagmiddag en zaterdagmiddag zitten vol.

Er zijn nog wel plaatsen voor de donderdagmiddag en zondagmiddag.

Daarvoor kunt u zich opgeven met onderstaand formulier.
De inschrijving stopt op vrijdag 10 november om 18.00 uur.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Kerstviering 2023

Donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2023

Vanwege de grote belangstelling in het afgelopen jaar hebben we besloten het aantal Kerstvieringen
uit te breiden van 3 naar 4 middagen. U kunt nu ook op zondagmiddag deelnemen. De Kerstviering biedt de gelegenheid om in een gezellige Kerstsfeer elkaar weer te ontmoeten en natuurlijk te genieten van het aangeboden eten en drinken. De middag wordt muzikaal opgeluisterd met een optreden van ons eigen koor Cantabilé. U kunt deelnemen op één van de vier genoemde middagen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven vanaf maandag 30 oktober 9.00 uur. Dit kan door middel van een formulier op onze website www.wijnuveghel.nl of met een formulier dat vanaf die datum in het Wijnugebouw ligt. U kunt uw volledig ingevuld formulier in de brievenbus “administratie” achterlaten.
Wij vragen op het formulier om de dag van uw voorkeur aan te geven maar ook uw tweede keuze. Dit is voor ons belangrijk in het geval dat de dag van uw eerste voorkeur is volgeboekt.
Ook kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor een vegetarische maaltijd. De inschrijving sluit uiterlijk op vrijdagavond 10 november. Zijn alle plaatsen al gereserveerd dan kan dit eerder zijn.
De eigen bijdrage voor deze middag is € 12,50.
Dit bedrag wordt via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven.
Gastleden kunnen niet deelnemen.

Tijdstip van inschrijving.

Het tijdstip van ontvangst van de formulieren bepaalt de volgorde van indeling. Wacht dus niet tot het laatste moment met inschrijven.
Op de eerste inschrijfdag is Ton van Eijk tot 12.00 uur aanwezig om u eventueel te helpen bij de inschrijving. Hij noteert op uw formulier ook het tijdstip van ontvangst. Dit kan van belang zijn bij de indeling op uw voorkeursdag. Op de andere dagen wordt de postbus om 12.00 en 16.00 uur geleegd.
De aangetroffen formulieren krijgen dan een vermelding van de betreffende datum en tijdstip.
Voor de ingezonden E-formulieren geldt uiteraard de datum die op de e-mail is vermeld.

Inschrijven als groep

Misschien wilt u graag met vrienden of kennissen aan tafel zitten? Dat is mogelijk. U vult dan op één formulier de namen in van de personen die samen aan tafel willen zitten. Dit kan voor maximaal 8 personen. De eerste persoon op het formulier is de contactpersoon, deze vult ook zijn/haar e-mailadres in.

Tafelindeling

We hebben op elke middag plaats voor maximaal 96 deelnemers. Wij regelen de indeling van de tafels.
Bij binnenkomst wordt u naar de voor u gereserveerde tafel gebracht.
U ontvangt alleen bericht als uw 1e voorkeursdag niet meer beschikbaar is.
Noteer daarom deze dag in uw agenda!!

Nog vragen?
Voor dringende vragen mag u bellen naar Ton van Eijk,
tel.nr. 0413-305078 tussen 19.00 en 20.00 uur

Programma

• De zaal gaat open om 13.30 uur
• Koffie of thee met kerstkrans
• Opening door de voorzitter
• Muzikaal optreden
• Pauze met drankje en worstenbrood
• Vervolg muzikaal optreden
• Uitgebreide koffietafel

 

Inschrijfvoorwaarden

  • Alle personen op het formulier zijn lid van Wijnu.
  • U gaat akkoord met een incasso voor uw eigen bijdrage.
  • U houdt u aan de richtlijnen van het bestuur en blijft aan de u toegewezen tafel zitten. 
  • Het kan zijn dat er foto’s gemaakt worden. Wilt u dat u daar niet op voor komt geeft dit dan bij binnenkomst aan.