Wijnu leden kunnen zich met dit formulier aanmelden voor het koor Cantabilé.