Darten

Darten is in Nederland vooral bekend geworden door Raymond van Barneveld en is nu nog steeds meer alom bekend door diverse Nederlandse spelers. Ook bij Wijnu vinden we dat we deze sport willen aanbieden aan onze leden.

Het is niet alleen een mooi vermaak in uw vrije tijd maar ook tegelijkertijd kunt uw sociale contacten vergroten. Gezelligheid is vooral troef.

Er wordt competitie gespeeld met twee borden. Wilt deelnemen aan deze activiteit dan wordt daar een eigen bijdrage voor gevraagd van € 12,50 per jaar.

Deze pot wordt gebruikt voor kleine aankopen en prijzen voor de winnaars van de competitie.

 

Elke donderdagavond wordt er van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur competitie gespeeld.

U kunt u opgeven bij contactpersoon Jos van Eijk, tel. 06 49217162 of  emailadres josvaneijk57@gmail.com