Wijnu koor Cantabilé

Met trots mogen wij u presenteren het koor Cantabilé. In 2018 hebben zij het vijftigjarig jubileum gevierd. Onder leiding van dirigente Anne-Marie van de Laar timmeren ze hard aan de weg om verder uit te groeien naar een koor met een behoorlijke omvang.

Op dinsdagmiddag treft u ze aan in ons Wijnu gebouw, zaal De Plataan. Onvermoeibaar gaan ze het hele jaar door, slechts twee weken zomervakantie. Naast de repetities hebben ze door het jaar heen diverse optredens in en om Veghel.

Zingt u graag kom dan eens binnenlopen op dinsdagmiddag. Misschien bevalt het u zo goed dat u zegt: “Daar wil ik ook bij horen”. En dat kan, graag zelfs en breng uw vriend of vriendin ook mee. Om lid te worden van het koor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraag van € xx,xx .

Aanmelden kan bij een van de bestuursleden maar dat kan ook via deze website, net zo gemakkelijk. Houd wel uw Wijnu ledenpas bij de hand want er wordt gevraagd naar uw Wijnu lidnummer.
Klik op de volgende link om bij het formulier te komen:  aanmelden Cantabilé

 

Repetities 
Wijnu gebouw, Wilgenstraat 15 Veghel
Zaal De Plataan. Aanvang 13.15 uur

Bestuur Cantabilé 
Mevr. Adri Wolters
0413-366321

Website: Cantabilé