Zorg en aandacht voor elkaar

 

U heeft gezocht op “Lief en Leed” maar het bestuur van Wijnu denkt dat de term “Zorg en aandacht voor elkaar” beter past bij wat we daarmee bedoelen.
In een wereld die steeds meer gericht is op het belang van de persoon zelf is het belangrijk onze aandacht ook te geven aan onze medemens. Dat kan op allerlei gebied zijn. Het bestuur wil bevorderen dat we ons wereldje niet beperken tot onze eigen gezinsleden maar af en toe ook een beetje verder kijken.

Dit kan al door eens goed rond te kijken binnen de activiteit waaraan u meedoet. U hoort vaak dingen die belangrijk kunnen zijn om er iets mee of aan te doen. We denken hierbij aan ziekte, niet meer of minder naar een activiteit komen, lichamelijke of geestelijke problemen. We weten dat veel van deze zaken intern, binnen de activiteit, al worden opgevangen. Vaak gaat dit aan het bestuur voorbij en dat is jammer. Het lijkt daardoor misschien dat zij geen belangstelling of interesse hebben, dat is zeker niet het geval. Het zou daarom fijn zijn als u ons op de hoogte kunt houden. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met ons bestuurslid mevrouw Yvonne Höppener.

Het bestuur heeft voor een paar zaken afspraken gemaakt zoals bezoek bij ziekte, speciale verjaardagen en jubilea. We beschrijven dat verder op deze pagina. Ook hebben we een paar activiteiten speciaal voor dit onderdeel. Hierbij denken we aan de Allerzielenviering, bedevaart naar Handel en de kerstviering.

Notitie Zorg en aandacht voor elkaar inzien klik dan op Notitie zorg en aandacht voor elkaar. 

Ziekenbezoek

Binnen onze vereniging hebben we een team vrijwilligers die met een bloemetje of attentie op bezoek gaan bij onze zieken. De coördinator van dit team is mevrouw Yvonne Höppener. Zij verdeelt de bezoeken onder de leden van het team.
Belangrijk is natuurlijk wel dat het bestuur weet wie er ziek is. Meestal zal het lid zelf dat niet melden. Dus doen wij een beroep op u allen. Als u weet dat een lid ziek is geef dit dan door aan mevrouw Yvonne Höppener, bestuurslid die lief en leed in haar portefeuille heeft. Zij is te bereiken op telefoon 0413-366378 of via e-mail Yvonne.hoppener@kpnmail.nl 

Speciale verjaardagen

Wanneer een lid de leeftijd bereikt van 85, 90, 95 of 100 jaar wordt dit vermeld in ons Bulletin. Tevens zorgt mevrouw Yvonne Höppener ervoor dat een van de teamleden deze jarige gaat bezoeken met een bloemetje of attentie. Bij het vaststellen van de leeftijd gaan wij uit van de geboortedatum zoals die is opgenomen in onze ledenadministratie.

Jubilea of onderscheiding

Bij jubilea denken we meestal aan een huwelijksjubileum. Maar voor onze leden van de zusters Franciscanessen aan een kloosterjubileum. Wij kunnen alleen reageren wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld door de jubilarissen of hun vertegenwoordiger.

Met een onderscheiding bedoelen we een koninklijke onderscheiding.

Overlijden

Bij kennisgeving van overlijden aan het bestuur zal er een condoleancekaart aan de nabestaanden worden gestuurd. Bij geen kennisgeving blijft dit achterwege.
Weet u dat een lid is overleden, meld dit dan bij het secretariaat zodat het bestuur toch iets kan ondernemen. Vaak wordt bij overlijden door de nabestaanden vergeten onze vereniging op de hoogte te stellen en dat kan soms tot heel vervelende situaties leiden. Beter twee of drie keer een melding dan geen melding.

 

Allerzielenviering

Rond 1 november is het al een jarenlange traditie dat we onze leden herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. We doen dat in een sfeervolle viering in ons eigen Wijnugebouw. Na de viering is voldoende tijd voor een of meer kopjes koffie of thee om na te praten en onze herinneringen te delen.

Bedevaart naar Handel

Op de eerste maandag in mei trekken we samen met onze collega KBO-verenigingen voor een bedevaart naar Handel. Na de H. Mis wordt u een kop koffie/thee aangeboden door onze vereniging.

Kerstviering

Half december organiseert het bestuur drie maal een kerstviering. Drie maal om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven daaraan deel te nemen. De huidige kerstvieringen zijn niet meer zoals ze tien tot vijftien jaar geleden waren. Wij proberen met de tijd mee te gaan en naast het gezellig samenzijn toch iets van een kerstsfeer mee naar huis te geven onder het motto “Zorg en aandacht voor elkaar”