Vrijwillige Ouderen Adviseur en Cliëntondersteuner

Onze vereniging Wijnu heeft twee VOA’s ofwel Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Hieruit wordt al duidelijk dat het om vrijwilligers gaat. Zij hebben bij KBO-Brabant een gedegen opleiding gevolgd en houden hun kennis op peil door diverse bijscholingen. Zij zijn er voor alle senioren dus ook voor niet-leden van Wijnu.
Huberdine van Dinther en Harry Kalis zijn beiden VOA. Mevrouw Van Dinther heeft ook nog de specialistische opleiding voor Cliëntondersteuner gevolgd en kan als een onafhankelijk persoon optreden.

Taak van een Ouderenadviseur 
Een VOA is een vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Een heel breed gebied.
De VOA heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt meer in het verhelderen van het probleem, te informeren en te luisteren. De VOA kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.

 

 

Leden van het adviesteam 

Mevr. Huberdine van Dinther
VOA en Cliëntondersteuner
T: 0413-366504

Dhr. Harry Kalis
VOA
T: 0413-350582

Contact 

U kunt natuurlijk telefonisch contact opnemen maar u mag ook via deze website een vraag of een verzoek melden bij een van deze personen. U vult dan een formulier in met slechts een paar gegevens. Klik hiervoor op de link:
Contact VOA