Gegevens Wijnu gebouw 

Wilgenstraat 15
5461 EA  Veghel
Telefoon: 0413-305210 (bereikbaar als het gebouw geopend is)

Het Wijnugebouw is van maandag tot en met vrijdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Uitzonderingen: de dagen waarop de toneelvoorstelling en de Kerstviering plaats vindt.

Huren van een zaal
Alleen voor verenigingen, stichtingen en clubs is het mogelijk een ruimte te huren.
Verhuur aan particulieren is niet mogelijk. Voor verzoeken kunt u contact opnemen met:

Stichting Wijnu
Dhr. T. van Eijk
Telefoon: 0413-305078, email: tendvaneijk@ziggo.nl;

Contact met het bestuur

U kunt op meerdere manieren contact hebben met het bestuur van de vereniging Wijnu. Telefonisch of via e-mail. Onder het tabblad “onze vereniging” , Organisatie, vindt u het submenu “Samenstelling bestuur”. Daar ziet u de gegevens van de bestuursleden.

Maar u mag ook een vraag aan het bestuur stellen door een formulier via deze website in te vullen. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van Wijnu.

 

Klik op de link:  Vraag aan het bestuur

 

 

 

Contact met secretariaat of Penningmeester

Ook hier is het mogelijk de telefoon of de e-mail te gebruiken. Maar misschien is het eenvoudiger via deze site een formulier in te vullen. Na ontvangst van het formulier wordt er contact met u opgenomen.

Bij het secretariaat kunt u allerlei informatie over Wijnu en KBO-Brabant vragen. Bij de Penningmeester kunt u terecht voor alle financiële zaken. Wilt u gebruik maken om u vraag te stellen via deze website?

Klik op de link:  vragenformulier

 

 

Contact met de ledenadministratie

In onze ledenadministratie proberen wij zo goed mogelijk uw gegevens bij te houden. Daarvoor zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het doorgeven van de juiste informatie.

Bij verhuizing, overlijden, wijziging van bank, e-mail of telefoonnummer verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dat kan via telefoon of e-mail maar ook door een formulier in te vullen op deze website.
Wijzigingen doorgeven via een formulier?

Bij overlijden:  overlijden lid

Bij verhuizing:  verhuizing

Bij overig:         telefoon, e-mail, IBAN