Wijnu Bridge

Bridge is een populair kaartspel bij senioren. Je ziet op steeds meer plaatsen bridgeclubs ontstaan. De  Bridgeclub van Wijnu bestaat al vele jaren en groeit gestaag. Op vrijdagmiddag in zaal De Wilg van ons Wijnu gebouw kunnen we wekelijks vele enthousiaste spelers ontmoeten. Gezellig maar wel met een wedstrijd element. Een beetje uitdaging moet er tenslotte bij zijn.

De bridgers gaan het hele jaar door, ze hebben geen zomerstop. Wel wordt er in de zomerperiode niet zo fel gestreden. Het mag dan allemaal met wat minder druk. Een maal per jaar is er een speciale feestbridgedag. Er wordt gespeeld met een vaste partner.
Als er animo voor is wordt er zelfs een bridgecursus gegeven.

Als u lid bent van Wijnu kunt u zich aanmelden voor deze mooie bridgegroep. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 25,00 per kalenderjaar. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden maar ook direct via deze website. Houdt dan wel uw ledenpas bij de hand want er wordt gevraagd naar uw Wijnu lidnummer.
U kunt bij het aanmeldformulier komen door te klikken op de volgende link: aanmelden bridgeclub

Nadat u zich heeft aangemeld wordt er door een van de bestuursleden contact met u opgenomen.

Bestuur Bridgeclub
Dhr. Hans Simons, voorzitter
0413-364358
Mevr. Tineke Posthumus, secretaris
0413-367854
Dhr. Loek van den Bogaert, penningmeester
0413-364641
Dhr. Dick Buikstra, lid
0413-364817
Mevr. Jeanine van der Heijden, lid
0413-365315