Bestuur

Het Algemeen bestuur van Seniorenvereniging Wijnu Veghel telt per 1 mei 2022 zeven leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris

De AB-vergaderingen zijn op de eerste dinsdag van de maand. De DB-vergaderingen op de laatste dinsdag van de maand.
Met de DB-vergadering worden meestal een of twee werkgroepen of commissies uitgenodigd voor overleg.

 

Voorzitter:  De heer Jan den Biggelaar
Tel.:             06-53251644
E-mail:      jwdenbiggelaar@gmail.com
Taken:
Externe contacten, Lid Kring Meierijstad.

 

 

 

Penningmeester:  De heer Harry Kalis
Tel.:                          0413-350582
E-mail:                    h.kalis@kpnmail.nl
Taken:
Financiële Zaken
Lid Commissie Vat oe Fiets
Waarnemend Voorzitter
Cluster Cursussen en Educatie

 

 

 

 

 

 

Secretaris:     De heer Ton van Eijk 
Tel.:                 0413-305078
E-mail:            tendvaneijk@ziggo.nl
Taken: 
Secretariaat
Ledenadministratie
Lid Commissie Vat oe Fiets
                    

 

Vacature

 

Bestuurslid:  De heer Hans van de Donk
Tel.:                0413-787047
E-mail:          hans.donk.veghel@gmail.com
Taken:
PR & Communicatie
Redactie Bulletin
Contactpersoon Biljarten

 

Bestuurslid:  Mevrouw Yvonne Höppener
Tel.:                 0413-366378
E-mail:           yvonne.hoppener@kpnmail.nl
Taken:
Clustermanager Gezondheid, wonen en zorg
Lief en Leed
Contactpersoon belastinginvulhulpen en Thuisadministratie
Contactpersoon VOA’s en Cliëntondersteuners

 

Bestuurslid: Mevrouw Rini van den Brand
Tel:          0413-365648
E-mail:   jori.ba@ziggo.nl
Taken:
Clustermanager Thema’s,
Activiteiten Toneel, fietsen, bridge
wandelen, koor, koersbal, fotogroep, 
Jeu de Boules, sjoelen, kienen, kaarten, countrydansen, schilderen en keezenbordspel.
Adviseur Commissie Reizen en Excursies.
Contactpersoon vrijwilligers Wijnugebouw.
Waarnemend bestuurslid Lief en Leed

 

 

Vacature