Bestuur

Het Algemeen bestuur van Seniorenvereniging Wijnu Veghel telt per 1 april 2019 zes leden.
Deze zes leden zijn aangevuld met een adviseur en een ambtelijk secretaris.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en toegevoegd de ambtelijk secretaris

De AB-vergaderingen zijn op de eerste dinsdag van de maand. De DB-vergaderingen op de laatste dinsdag van de maand.
Met de DB-vergadering worden meestal een of twee werkgroepen of commissies uitgenodigd voor overleg.

Voorzitter:  De heer Leo van Asperen
Tel.:              0413-319292
E-mail:        leogmvanasperen@gmail.com
Taken:
Externe contacten, Lid Kring Meierijstad,
Contactpersoon belastinginvullers
Werkgroep Samen feestelijk uit eten
Voorzitter Stichting Wijnu

 

 

Penningmeester:  De heer Harry Kalis
Tel.:                          0413-350582
E-mail:                    h.kalis@kpnmail.nl
Taken:
Financiële Zaken
Lid Commissie Vat oe Fiets
Contactpersoon Vrijwillige Ouderenadviseurs

 

 

 

 

Bestuurslid:  De heer Ton van Eijk 
Tel.:                 0413-305078
E-mail:            tendvaneijk@ziggo.nl
Taken:

Vacature

Bestuurslid:  De heer Hans van de Donk
Tel.:                0413-787047
E-mail:          hans.donk.veghel@gmail.com
Taken:
PR & Communicatie
Redactie Bulletin
Contactpersoon Biljarten

Bestuurslid:  Mevrouw Yvonne Höppener
Tel.:                 0413-366378
E-mail:            jamhoppener@kpnmail.nl
Taken:
Clustermanager Gezondheid, wonen en zorg
Lief en Leed

Bestuurslid: Mevrouw Rini van den Brand
Tel:          0413-365648
E-mail:   jori.ba@ziggo.nl
Taken:
Clustermanager Thema’s,
Activiteiten Toneel, fietsen, scootmobiel, bridge
wandelen, koor, koersbal, fotogroep en
Jeu de Boules.
Contactpersoon vrijwilligers Wijnugebouw

Secretaris: De heer Willie Rovers
Tel.:       0413-310081
E-mail:  w.p.rovers@home.nl Taken:

Contactpersoon Ledenadministratie en Bulletin
Webmaster en Nieuwsbrief
Werkgroep Samen feestelijk uit eten
tweede penningmeester
Secretaris/penningmeester Stichting Wijnu