Bestuur

Het Algemeen bestuur van Seniorenvereniging Wijnu Veghel telt per 1 mei 2022 zeven leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris

De AB-vergaderingen zijn op de eerste dinsdag van de maand. De DB-vergaderingen op de laatste dinsdag van de maand.
Met de DB-vergadering worden meestal een of twee werkgroepen of commissies uitgenodigd voor overleg.

 

Voorzitter:  De heer Jan den Biggelaar
Tel.:             06-53251644
E-mail:       jwdenbiggelaar@gmail.com
Taken:       Externe contacten,
                   Lid Kring Meierijstad.

 

 

Penningmeester:  De heer Harry Kalis
Tel.:                          0413-350582
E-mail:                     h.kalis@kpnmail.nl
Taken:                     Financiële Zaken
                                 Lid Commissie Vat oe Fiets
                                 Wnd. Voorzitter
                                 Cluster Cursussen en Educatie

 

 

Secretaris:     De heer Ton van Eijk 
Tel.:                 0413-305078
E-mail:            tendvaneijk@ziggo.nl
Taken:            Secretariaat
                        Ledenadministratie
                        Lid Commissie Vat oe Fiets
                    

Bestuurslid:  Mevrouw Ria van Dijk
Tel.:                0413 – 319465
E-mail:               

Bestuurslid:  De heer Hans van de Donk
Tel.:                0413 – 787047
E-mail:           hans.donk.veghel@gmail.com
Taken:           PR & Communicatie
                      Redactie Bulletin
                      Contactpersoon Biljarten

Bestuurslid:  Mevrouw Yvonne Höppener
Tel.:                 0413 – 366378
E-mail:             yvonne.hoppener@kpnmail.nl
Taken:             Clustermanager Gezondheid,
                                           wonen en zorg
                         Lief en Leed
                         Contactpersoon belasting-           
                         invulhulpen en
                         Thuisadministratie
                         Contactpersoon VOA’s en
                         Cliëntondersteuners

 

Bestuurslid: Mevrouw Rini van den Brand
Tel:                0413-365648
E-mail:          jori.ba@ziggo.nl
Taken:          Clustermanager Thema’s,
                      Activiteiten Toneel, fietsen, bridge
                      wandelen, koor, koersbal, fotogroep,
                      Jeu de Boules, sjoelen, kienen,
                      kaarten, countrydansen, schilderen
                      en keezenbordspel.
                      Adviseur Commissie Reizen en
                      Excursies.
                      Contactpersoon vrijwilligers
                      Wijnugebouw.
                      Wnd. bestuurslid Lief en Leed

 

Bestuurslid: Vacature