Kienen

Dit gezellige en spannende spel, waar gespeeld wordt om de prijzen, is een druk bezochte activiteit op de woensdagmiddag.

Tweemaal per maand zijn de leden van Wijnu van harte welkom om mee te dingen naar de prijzen.

 

 

!ste en 3de woensdag van de maand om 14.00 uur.

Zaal de Wilg, Wijnugebouw.

Contactpersoon:
Mevrouw Mia de Kort
T: 0413-366602