Wijnu Belastingservice

Wijnu is in de gelukkige omstandigheid dat we een groot aantal deskundige leden hebben die bereid zijn andere leden en niet-leden te helpen bij hun aangifte belasting en huur- en zorgtoeslag. Deskundig omdat zij steeds worden bijgeschoold in de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving.

Wat doet de belastinghulp 

  • De belastinghulp kijkt samen met u of alle juiste bewijsstukken aanwezig zijn, zoals jaaropgaven, zorgkosten, bankafschriften e.d.
  • De belastinghulp verzorgt de aangifte en controleert na het invullen van de aangifte of een toegekende huur- of zorgtoeslag niet te hoog is of dat u daarvoor in aanmerking komt.
  • Waar nodig verricht de belastinghulp nazorg door de belastingplichtige te informeren bij vragen over een voorlopige aanslag en deze zo nodig bij te staan indien bezwaar gewenst is.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden 

  • Uw inkomen mag niet boven de inkomensgrens liggen. De bedragen worden jaarlijks bijgesteld door de Belastingdienst.
  • Het moet gaan om een eenvoudige aangifte. De eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgposten, giften en eventueel bezittingen in Box 3

Wat zijn de kosten voor een belastinghulp 

De belastinghulp werkt op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk gemaakte kosten vergoedt aan de belastinghulp. De maximale onkostenvergoeding is vastgesteld op € 15,00 per adres.

Wie is verantwoordelijk voor de aangifte 

De belastingplichtige is en blijft altijd verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens waarmee de belastinghulp de aangifte invult. De belastinghulp zal u hier altijd op wijzen. U krijgt zelf een print van de aangifte of een digitale kopie.

Privacy 

De belastinghulp is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel.

Welke belastinghulp kan mij helpen 

Aan de rechterzijde van deze pagina staan alle belastinghulpen van Wijnu vermeld. Maar u kunt het best contact opnemen met de coördinator omdat hij weet welke belastinghulp nog ruimte heeft voor nieuwe aangiften.
Heeft u een verzoek tot hulp of alleen een vraag dan kunt u dit ook regelen via deze website.
Klik daarvoor op de volgende link:  belastingservice

Uw formulier komt dan rechtstreeks bij de coördinator terecht en hij zal dit zelf afhandelen of doorsluizen naar een van zijn collega’s.

Coördinator belastinghulp 
Dhr. Theo Manders
T: 0413-365965
E: Manders

Belastinghulpen  

Dhr. Johan Blaauw
T: 0413-363311
E: Blaauw

Dhr. Werner van Bussel
T: 0413-319100
E: Van Bussel

Dhr. Gerry Kempkens
T: 0413-367342
E: Kempkens

Mevr. Els van der Pol
T: 06-44086058
E: Van der Pol

Dhr. Wim Verkuijlen
T: 0413-310232
E: Verkuijlen 

Dhr. Frans Vervest
T: 0413-362089
E: Vervest 

Dhr. Tini Vissers
E: Vissers

Tini Vissers
06 12748937

Door op de e-mail link te klikken kunt u een e-mail versturen naar een van deze personen.