Jeu de Boules

Jeu de Boules is een spel dat gezond is voor lijf en leden. Het kan door iedereen gespeeld worden. Om het groot aantal deelnemers te kunnen laten spelen zijn er drie groepen gemaakt. Elke groep speelt op een vaste middag. Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de banen bij het Wijnu gebouw gereserveerd voor onze Wijnu leden.

De banen liggen in de tuin van de Peppelhof. Omdat het buitenbanen zijn is het spel bij onze vereniging seizoengebonden. Er wordt gestart in april en de afsluiting is eind oktober. Als u wilt deelnemen moet u zich aanmelden bij een van de leden van de Commissie Jeu de Boules. Zij weten op welke dag er nog plaats is. Aan alle deelnemers wordt een jaarlijkse bijdrage van € 5,00 gevraagd.

Tijdens het seizoen organiseert de Commissie Jeu de Boules een of twee toernooien waaraan elk lid van Wijnu kan deelnemen. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van de Jeu de Boules groep. Het Koningsdagtoernooi is al een terugkerend evenement. In 2019 komt daarbij het Kermistoernooi.  In ons verenigingsblad Bulletin wordt tijdig bekend gemaakt wanneer en hoe u zich kunt aanmelden voor een toernooi.

 

Jeu de Boules banen
Deze vindt u aan de Wilgenstraat 15

Speeldagen
Woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

Commissie Jeu de Boules
De heer Harrie Verkuijlen
0413-366544
Mevrouw Gert Holthuizen
0413-302139
De heer Rob Dix
06-28974037

Aanmelden
U kunt contact opnemen met bovenstaande leden maar u mag ook direct via deze website een aanmelding doen. Houd wel uw ledenpas bij de hand want er wordt gevraagd naar uw Wijnu lidnummer. Klik voor aanmelden op de volgende link:
Aanmelden Jeu de Boules