Keezen

Informatie spel

Keezen kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol.

Keezen is, net als mens-erger-je-niet, afgeleid van het Indiase bordspel Pachisi, maar wordt met speelkaarten in plaats van een dobbelsteen gespeeld. Keezen komt wereldwijd voor, er zijn Canadese, Amerikaanse en Duitse varianten bekend.
Als je het spel met 4, 6 of 8 spelers speelt, kan je teams vormen. Partners moeten tegenover elkaar zitten. De speler moet eerst al zijn eigen pionnen in het thuisvak spelen en daarna mag hij met zijn kaarten helpen om de pionnen van zijn partner in zijn thuisvak te spelen.

Spelen bij Wijnu
Bij Wijnu wordt gespeeld op een bord voor vier spelers. Twee teams van twee spelers. De teams worden per speelavond gekozen, dus er zijn geen vaste teams. De score wordt per deelnemer bijgehouden. Dit leidt uiteindelijk tot een winnaar.

Keezen

Speelavond:
Maandagavond, om de twee weken, aanvang 19.00 uur

Plaats:
Zaal De Wilg in ons Wijnu gebouw

Contactpersonen:
De heer Louis van Veghel en mevrouw Janni van Veghel
T: 06-43703494

 

Veghels Keezen kampioenschap
Onze vereniging Wijnu organiseerde het eerste Veghels kampioenschap Keezen op zondag 29 oktober 2023
Bij voldoende belangstelling zal steeds in het laatste kwartaal van het jaar dit kampioenschap worden georganiseerd.