Keezen

Informatie spel

Keezen kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol.

Keezen is, net als mens-erger-je-niet, afgeleid van het Indiase bordspel Pachisi, maar wordt met speelkaarten in plaats van een dobbelsteen gespeeld. Keezen komt wereldwijd voor, er zijn Canadese, Amerikaanse en Duitse varianten bekend.
Als je het spel met 4, 6 of 8 spelers speelt, kan je teams vormen. Partners moeten tegenover elkaar zitten. De speler moet eerst al zijn eigen pionnen in het thuisvak spelen en daarna mag hij met zijn kaarten helpen om de pionnen van zijn partner in zijn thuisvak te spelen.

 

Spelen bij Wijnu
Bij Wijnu wordt gespeeld op een bord voor vier spelers. Twee teams van twee spelers. De teams worden per speelavond gekozen, dus er zijn geen vaste teams. De score wordt per deelnemer bijgehouden. Dit leidt uiteindelijk tot een winnaar.

 

Tokken

 

Tokken is een variant van het keezenbordspel. Niet alleen is het bord wat anders ingedeeld, maar vooral zijn er veel meer mogelijkheden om de tegenstander het behoorlijk lastig te maken. Wat te denken van de zwarte stip om ‘over te springen’, het gebruik van jokers of de vijf waarmee je de tegenstander voorbij het thuishonk kunt zetten. Het spel is intensief en tegelijk spannend en boeiend.

Je speelt in teams van twee personen, het doel is om als team al je pionnen in het ‘honk’ te krijgen. Dan ben je de winnaar van het tokken spel.

Twee keer per jaar wordt er gespeeld in competitieverband. De winnaar krijgt een mooi aandenken en 10 eieren. Daarnaast is er een trofee voor de winnaar. Na drie keer de competitie te hebben gewonnen ben je voor goed eigenaar van de trofee.

Ook als je het spel nog niet machtig bent, kom gerust meedoen.

Keezen

Speelavond:
Maandagavond, om de twee weken, aanvang 19.00 uur

Plaats:
Zaal De Wilg in ons Wijnu gebouw

Contactpersonen:
De heer Louis van Veghel en mevrouw Janni van Veghel
T: 06-43703494

 

Veghels Keezen kampioenschap
Onze vereniging Wijnu organiseerde het eerste Veghels kampioenschap Keezen op zondag 29 oktober 2023
Bij voldoende belangstelling zal steeds in het laatste kwartaal van het jaar dit kampioenschap worden georganiseerd. 

 

 

Tokken

 

Speelavond:

Maandagavond, om de twee weken,

Aanvang om 19.00 uur

 

Plaats:

Zaal De Wilg Wijnugebouw

 

Contactpersoon:

Arno Frankfort

Tel. 06 11862645